Hele landet

Fremmøte: 64,6% - Antall stemmeberettigede: 4 199 067

Antall stemmer opptalt: 2 642 530 (100%)

Vis resultater for:   Kristiansand Hele landet

 Resultat i prosentAntall stemmer
 20192015Endring20192015
Rødt3,82,0 1,8 99 65447 102
Sosialistisk Venstreparti6,04,1 1,9 158 99398 625
Arbeiderpartiet24,833,0 -8,2 656 177789 170
Senterpartiet14,48,5 5,9 381 231203 188
Miljøpartiet De Grønne6,74,2 2,4 176 755101 612
Kristelig Folkeparti4,05,4 -1,5 105 352130 268
Venstre3,85,5 -1,7 101 686131 836
Høyre20,123,2 -3,0 532 378554 399
Fremskrittspartiet8,39,5 -1,2 218 918226 640
Andre8,04,6 3,4 211 386109 541
Totalt   26425302392381
Tallene er publisert av n247.no.