Kristiansand

Fremmøte: 65% - Antall stemmeberettigede: 86 259

Antall stemmer opptalt: 55 999 (100%)

Vis resultater for:   Kristiansand Hele landet

 Resultat i prosentAntall stemmerAntall mandater
 20192015Endring2019201520192015Endring
Rødt2,91,8 1,0 1 61086721 1
Sosialistisk Venstreparti6,13,0 3,1 3 4311 41842 2
Arbeiderpartiet18,327,8 -9,5 10 25013 0551315 -2
Senterpartiet4,63,0 1,6 2 5751 39131 2
Miljøpartiet De Grønne7,54,8 2,7 4 2162 27863 3
Kristelig Folkeparti11,515,3 -3,8 6 4317 18188-
Venstre3,34,9 -1,6 1 8572 29023 -1
Høyre17,723,0 -5,3 9 92610 8011313-
Fremskrittspartiet5,59,1 -3,5 3 0934 25744-
Demokratene i Norge13,43,8 9,6 7 5111 802102 8
Andre9,13,5 5,6 5 0991 64961 5
Totalt   55 99946 9897153 
Resultater (antall stemmer og prosentfordeling av disse) ved forrige valg i 2015 er totalt for kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen. Oppgitt mandatfordeling for 2015 er for Kristiansand kommune.
Tallene er publisert av n247.no.